ESF-subsidie

In 2016 zijn we gestart met het project “investor in people” waarbij we met subsisdie van het ESF een traject hebben ingezet om de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te vergroten. Het overkoepelende thema binnen dit traject was feitelijk het op één lijn krijgen van de medewerkers met de missie, visie en strategie van TCP, zodat er een manier van samenwerken ontstaat die het gezamenlijk talent nog beter tot bloei brengt. Aangezien de medewerkers een onderscheidende factor voor TCP zijn, wilde het management ook zichzelf ontwikkelen in het empoweren van hun medewerkers. “We willen meer zelfstandigheid en zelfsturing onder medewerkers creëren zodat medewerkers (nog) meer ruimte hebben voor initiatieven en ideeën. Dat het management meer op strategisch niveau gaat opereren geeft de medewerkers vrijheid werkzaamheden zelf in te vullen. Daarnaast brengt dit focus in de taken voor het management, wat zich meer kan gaan richten op externe kansen en bedreigingen.

Om onze doelstellingen te bereiken, vragen wij uw medewerking met betrekking tot de volgende punten:

Algemeen

 • om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt; over het algemeen adviseren wij kinderen en volwassenen om twee keer per jaar een periodieke controle te laten uitvoeren
 • in overleg met u kan dit aantal op indicatie verhoogd of verlaagd worden
 • om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne; gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden

 Afspraken

 • meldt u zich 10 minuten voor aanvang van uw afspraak aan de balie
 • indien u verhinderd bent, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten, zodat wij de voor u gereserveerde tijd aan iemand anders kunnen aanbieden
 • voor afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd zijn, worden kosten in rekening gebracht
 • voor afspraken op maandag geldt dat deze uiterlijk voor het betreffende tijdstip op vrijdag ervoor geannuleerd dienen te worden
 • bij het maken van beeldmateriaal vinden wij het prettig dat u hiervoor toestemming vraagt aan de behandelaar
 • De kosten die in rekening gebracht worden bij niet tijdig annuleren, bestaan uit onze vaste lasten die doorlopen gedurende de voor u gereserveerde tijd en bedragen minimaal 100,- euro per uur; deze kosten worden niet vergoed door uw eventuele aanvullende tandartsverzekering!

 Juiste gegevens

 • geef wijzigingen in uw adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadres en/of verzekeringsgegevens zo snel mogelijk aan ons door
 • Tandheelkundig Centrum Parijsch is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen