Mensen behouden steeds langer hun tanden en kiezen. De zorg voor deze tanden en kiezen wordt daardoor steeds complexer en de mondzorg komt bij ouderen ongemerkt onder druk te staan. Het is belangrijk om de mondgezondheid bij ouderen goed in de gaten te houden, want een ongezonde mond kan tot andere ziektebeelden leiden.

De gevolgen van een slechte mondzorg bij ouderen

Pijn en ontstekingen zijn gevolgen van een slechte mondgezondheid. Hierdoor kunnen ouderen moeizamer eten. Gedragsveranderingen of ernstig gewichtsverlies kunnen veroorzaakt worden door pijn in de mond. Ook ligt een longontsteking op de loer als gevolg van ontstekingsmateriaal wat in de longen terecht kan komen. Verder zijn er steeds meer aanwijzingen dat ontstoken tandvlees in verband staat met o.a. hart- en vaatziekten, diabetes en een verslechterde nierfunctie.

Wat is goede mondzorg bij ouderen?

Mondzorg bij ouderen is erop gericht op goed pijnvrij te kunnen functioneren en daarbij wordt rekening gehouden met vitaliteit, levensverwachting en zelfredzaamheid. Bij goede mondzorg voor ouderen hoort een regelmatige controle bij de tandarts. Juist bij een kwetsbaar gebit is de controle van belang. Zelfstandige ouderen komen naar de praktijk voor reguliere mondzorg.

Tandarts aan huis voor ouderen

Het kan voorkomen dat iemand door wat voor omstandigheden dan ook, niet in staat is naar de praktijk te komen. In incidentele gevallen kan de tandarts dan de patiënt thuis bezoeken. TCP beschikt over een mobiele unit om de patiënt thuis te kunnen behandelen waarbij de mond pijnvrij maken een belangrijk streven is.

Poetsinstructies voor ouderen

De poetsinstructies worden per patiënt afgestemd, deze kunnen namelijk divers zijn. De instructies zijn o.a. afhankelijk van de soort gebitsprotheses en vereisen daarom een individueel plan. Bij het gebruik van meerdere medicijnen kan de tandarts een tandpasta met extra fluoride adviseren. Medicijnen veroorzaken namelijk vaak tandbederf. Ook kan een elektrische tandenborstel uitkomst bieden voor vermoeide ouderen of bij gewrichtsproblemen.

Mondzorg in verpleeghuizen

In verpleeghuizen wordt mondzorg op verschillende niveaus aangeboden. Erwin, werkt specifiek op een PG afdeling, waar hij iedere maand een dagdeel op locatie mensen helpt. Hij is daar ook beschikbaar om vragen te beantwoorden van de verpleegkundigen betreffende de zorg voor ouderen.

Mondzorgtips voor mantelzorgers

Goed poetsen is voor ouderen een uitdaging. Dagelijkse poetshulp is daarom van belang. Met zogenaamde poetskaarten stemmen wij af wat de individuele behoefte van een patiënt is, zodat de mantelzorger ook weet wat van hem of haar wordt verwacht. Bij vragen kan de mantelzorger bij ons terecht. De mantelzorger is ook van harte welkom tijdens de controleafspraak van de oudere. De mantelzorger is vaak de eerste die verborgen signalen van een ongezonde mond kan ontdekken. Denk aan ontwijkend gedrag bij het eten, gewichtsverlies en stemmingswisselingen. Dit kan te maken hebben met een probleem in de mond.

Mondzorg voor ouderen

Neem bij vragen naar aanleiding van dit artikel gerust contact met ons op. Naast mondzorg voor ouderen heeft TCP ook speciale aandacht voor mondzorg voor kinderen. Erwin is opgeleid door één van de beste kindertandartsen van Nederland, wijlen Frans Frankenmolen. Samen met Alejandra Topete-Espinoza geeft Erwin leiding aan een team van behandelaars die klaar staat om kinderen op kindvriendelijke wijze te behandelen. Neem een kijkje op Tandheelkunde voor Kinderen Dolfijn, de kinderafdeling van TCP.